Céljaink és munkatársaink

A családi bölcsőde, az alapellátásán kívül nyújtandó, gyermeknevelést segítő szolgáltatásaival - gyermekfelügyelet, játszó, fejlesztő foglalkozások, tanácsadás, baba-mama klub -  azok formájának és időtartamának a kialakításával is, az igénybevevő szülők munkarendjéhez és a felmerülő igényekhez kíván alkalmazkodni.

Azon családok számára kívánunk minőségi szolgáltatást nyújtani, akik fontosnak tartják, hogy a kisgyermek szülői felügyeletét – napközben és szükség szerint időközönként – helyettesítő szakember a tevékenységét, keresztény értékrendet képviselő nevelési, gondozási elvek szerint lássa el.

Fontosnak tartjuk a kisgyermek számára a biztonságot nyújtó, szeretetteljes légkör, környezet megteremtését, a testi és lelki egészség, egyensúly megőrzését is.

A fenntartó elvárása, hogy a családi bölcsőde vezető és segítő személy szakképzett, keresztény értékrendet képviselő személy legyen.

A Biblia azt mondja: "Neveld a gyermekedet hozzá illő módon, s akkor még idős korában sem tér el tanításodtól." (Példabeszédek 22,6)

"Nagyon szeretem a gyermekeket és régóta vágyom a velük való foglalkozásra. Sajnos sajátom még nincs, így a barátaim csemetéire vigyázom rendszeresen.

Ezért is vagyok rendkívül hálás az Úr Jézusnak, hogy megkaphattam ezt a lehetőséget, és részt vehetek a gyermekek fejlődésében, jellemük formálódásában, az élet alapvető dolgainak társaikkal közös felfedezésében. Szeretnék teljes odaszánással munkálkodni a kicsik életében és a tőlem telhető legjobban gondoskodni róluk."

Sinkovicz Nóra Magdolna
A családi bölcsőde vezetője